CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

เพิ่มความเร็วในการขายโครงการได้มากกว่า 3 เท่า ผ่านการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และควบคุมความสม่ำเสมอของการตลาดและการขาย

ที่มา / วัตถุประสงค์

  • ลูกค้าเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สัญชาติไทยที่เน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบ
  • บริษัทเล็งเห็นว่ามีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่เจ้าอื่นๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทในพื้นที่บริเวณเดียวกัน ส่งผลให้เกิดอุปทานส่วนเกิน
  • บริษัทเลือกใช้กลยุทธ์การทำตลาดที่เน้นการขายปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม ตัวแปรสำคัญเช่น ราคา หรือ ทำเล ยังเสียเปรียบคู่แข่งอยู่มาก ส่งผลให้ยอดขายไม่ประสบความสำเร็จ
  • จากที่มาข้างต้น บริษัทต้องการกลยุทธ์ที่จะนำไปใช้แข่งขันกับผู้พัฒนารายใหญ่ที่มีตัวแปรของโครงการอสังหา อาทิ ราคาและทำเลที่ใกล้เคียงกัน

กระบวนการสร้างผลลัพธ์

ผลลัพธ์

[ด้านการเงิน]

  • ความเร็วเฉลี่ยในการขายเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 1.5 ยูนิต/เดือน เป็น 5 ยูนิต/เดือน
  • ราคาขายเฉลี่ยต่อยูนิตเพิ่มขึ้นประมาณ 10%

[ผลสำเร็จด้านระบบ]

  • สร้างกระบวนการและระบบภายในเพื่อคิดค้นสินค้าที่จะสามารถเอาชนะในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
  • มีการแบ่งตลาดออกตามความต้องการ เช่น ทำเลที่ต้องการ สไตล์การออกแบบบ้าน และสภาพแวดล้อมภายในโครงการ ซึ่งแตกต่างจากการแบ่งตลาดแบบดั้งเดิม ที่แบ่งตามลักษณะทั่วไป เช่น รายได้ของผู้ซื้อ ประเภทของสินค้า และทำเลที่ตั้ง

[ผลสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล]

  • พนักงานในฝ่ายการตลาดได้เรียนรู้วิธีการทำงานรูปแบบใหม่ผ่านการวิเคราะห์เชิงสถิติ

จุดสำคัญของกรณีศึกษา

เราสามารถสร้างสินค้าที่ตรงความต้องการที่แท้จริงได้เพียงแค่เปลี่ยนวิธีการจัดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าด้วยการวิเคราะห์เชิงกลุ่มและกลยุทธ์ที่เข้มแข็งทั้งด้านการตลาดและการขาย