CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

Sales Strategy

แม้เผชิญมรสุมเศรษฐกิจหรือการแข่งขันที่รุนแรง ธุรกิจของบริษัทยังมีโอกาสเติบโตได้ถ้าหากทีมขายมี 3 อย่างดังต่อไปนี้

วิธีการขายแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์ได้อีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคู่แข่งในตลาดเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ในยุคที่มีตัวเลือกมากมายสำหรับผู้บริโภค  การขายแบบเดิมที่บอกแค่ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้านั้นไม่เพียงพออีกต่อไปที่จะปิดการขาย ดังนั้นเราต้องโน้มน้าวให้ลูกค้าเข้าใจว่าสินค้าของเราคือตัวเลือกที่ดีที่สุด

ลิบ คอนซัลติ้ง ขอแนะนำกลยุทธ์ 3 ขั้นตอน สำหรับการพัฒนาการขายจากกรณีศึกษาจริง ที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทต่างๆ  หลักการเหล่านี้จึงเป็นรากฐานสำคัญในการสร้าง “แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด” สำหรับธุรกิจของคุณ

สาเหตุที่บริษัทไม่สามารถปลดล็อกศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่

1. สินค้าไม่ตรงกับความต้องการของตลาด

ปัญหา: สินค้าหรือบริการที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือความคาดหวังตามกลุ่มตลาดเป้าหมาย อาจเผชิญกับแรงต้าน ทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จ
ผลลัพธ์: ยากที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ เนื่องจากขาดข้อมูลเบื้องต้านเกี่ยวกับตลาดเป้าหมาย

2. Implementation Challenges

ปัญหา: บริการที่ปรึกษาภายนอกมักให้คำแนะนำที่ไม่มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมหรือไม่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการนำไปปฏิบัติจริง
ผลลัพธ์: ยากที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ เนื่องจากขาดแนวทางปฏิบัติและการวัดผลความคืบหน้าที่ชัดเจน

3. มีการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ไม่ทั่วถึง (CRM)

ปัญหา: ละเลยความสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ผลลัพธ์: พลาดโอกาสที่จะการเพิ่มยอดขาย (Upselling) ขยายฐานลูกค้า (cross-selling) และรักษาความภักดีของลูกค้าในระยะยาว

สินค้าและบริการ

1. กลยุทธ์การตลาดและการขายสำหรับธุรกิจใหม่ + ขยายขนาด “จาก 0 ไป 1”

ลิบ คอนซัลติ้ง เชี่ยวชาญในการออกแบบกลยุทธ์การตลาดและการขายสำหรับธุรกิจธุรกิจใหม่และธุรกิจที่ต้องการขยายขนาดโดยเฉพาะ ในตลาดปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง แนวทางการปฎิบัติที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จ ทีมที่ปรึกษของเราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจ กลุ่มเป้าหมาย และคู่แข่งของคุณ นอกจากนี้เรายังนำเสนอกลยุทธ์ที่ครอบคลุมซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเปิดตัวธุรกิจใหม่ของคุณได้อย่างประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังช่วยผลักดันธุรกิจที่มีอยู่ของคุณให้ดียิ่งขึ้นไปอีก นอกจากการวางกลยุทธ์การตลาดและการขาย เรายังลงมือปฏิบัติจริงเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของผลลัพธ์

2. ระบบสนับสนุนงานขาย + พัฒนากลยุทธ์ฝ่ายขาย “จาก 1 ไป 10”

ลิบ คอนซัลติ้ง เข้าใจบทบาทสำคัญของงานขายที่สามารถส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ เรามีความเชี่ยวชาญครอบคลุมหลายด้าน เช่น การจัดตั้งระบบงานขายและการพัฒนากลยุทธ์การขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าคุณจะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานหรือต้องการพัฒนากลยุทธ์องค์กรโดยรวม ทีมที่ปรึกษาของ ลิบ คอนซัลติ้ง พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อจัดแนวทางการขายให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ และพัฒนาทีมขายจาก “การขายสินค้า” ไปสู่ “การขายโซลูชั่น”

3. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
“จาก 10 ไป ∞”

หัวใจสำคัญของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอยู่ที่การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ที่มีประสิทธิภาพ ลิบ คอนซัลติ้ง เชี่ยวชาญในการพัฒนาและนำกลยุทธ์ CRMไปใช้ ซึ่งจะเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าเก่า ส่งเสริมความภักดี และเพิ่มมูลค่าสูงสุดตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า 

ลิบ คอนซัลติ้ง ช่วยคุณเลือกเครื่องมือ CRM ที่เหมาะสมและออกแบบกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อมอบประสบการณ์พิเศษเฉพาะเป็นรายบุคคลต่อลูกค้า