CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

กลยุทธ์การขาย เพื่อขยายฐานลูกค้าในประเทศไทยและอาเซียน

ประวัติ/วัตถุประสงค์

บริษัทเข้าสู่ตลาดไทยเมื่อปี 2011 และลูกค้าส่วนใหญ่ที่มีเป็นบริษัทอาหารญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าในกลุ่มบริษัทอาหารไทยและอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ การสร้างรายชื่อบริษัทเป้าหมายและสร้างมาตรฐานการในการเข้าหาลูกค้าใหม่ที่ดีที่สุด

กระบวนการสร้างผลลัพธ์

ผลลัพธ์

[ผลประสบความสำเร็จทางการเงิน]

  • เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่เดือนละ 300%
  • อัตราความสำเร็จในการนัดหมายกับผู้บริหารเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 33%

 

[ความพึงพอใจของลูกค้า]

  • สร้างความมั่นใจในการทำธุรกิจกับบริษัทอาหารไทยมากยิ่งขึ้น จากการเพิ่ม track record การทำธุรกิจกับบริษัทไทยที่เพิ่มขึ้น

 

[การพัฒนาทรัพยากรบุคคล]

  • พนักงานขายที่พึ่งเริ่มงานได้รับการพัฒนาทักษะการขาย ทำให้มีผลิตภาพและอัตราความสำเร็จที่สูงขึ้น

 

[ระบบและกลไก]

  • จากการสร้างมาตรฐานการขายและการใช้ระบบ ทำให้พนักงานขายที่พึ่เริ่มงานสามารถเข้าหาและปิดการขายกับลูกค้าใหม่ได้ภายในสองเดือน