CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

เพิ่มจำนวนบริษัท

ที่จะพัฒนาโลกให้ดียิ่งขึ้น

ใน 100 ปีข้างหน้า

เพิ่มจำนวนบริษัทที่จะพัฒนาโลกให้ดียิ่งขึ้นใน 100 ปีข้างหน้า

เราให้คำปรึกษาลูกค้าที่มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ทั้งด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติการและการบริหารองค์กร เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

บริการ

ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ไปจนถึงการดำเนินการ บริษัทของเรามีบริการที่ปรึกษาแบบครบวงจรที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

ความสำเร็จ จำแนกตามอุตสาหกรรม

ทีมงานของเรามีประสบการณ์อันยาวนานในหลากหลายอุตสาหกรรม

ลูกค้าของเรา

เราไม่ใช่แค่พันธมิตรทางความคิดในระดับกลยุทธ์ แต่เราคือพันธมิตรที่ช่วยคุณขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ”

ลูกค้าของเรา

เราไม่ใช่แค่พันธมิตรทางความคิดในระดับกลยุทธ์ แต่เราคือพันธมิตรที่ช่วยคุณขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ”

เราไม่ใช่แค่พันธมิตรทางความคิดในระดับกลยุทธ์

แต่เราคือ “พันธมิตรที่ช่วยคุณขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ”

เทรนด์ที่กำลังมาแรง

LiB Consulting (Thailand) Co., Ltd.

เทรนด์ที่กำลังมาแรง

LiB Consulting (Thailand) Co., Ltd.

Podcast

การปรับธุรกิจใหม่ที่ทำให้โรงแรมกำไร ช่วงโควิด

ร้านอาหารที่เพิ่มยอดขายได้ 20% ในช่วงโควิด

ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เพิ่มยอดขายกว่า 20% ได้