CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

ธุรกิจครอบครัว

ธุรกิจครอบครัว

ธุรกิจครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนความสำเร็จของเศรษฐกิจไทย  โดยคิดเป็นสัดส่วนกว่า 80% ของ GDP ประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม การรักษาธุรกิจเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทาย จากงานวิจัยพบว่ากว่า 70% ของธุรกิจครอบครัวไม่สามารถส่งต่อไปยังทายาทรุ่นที่สอง และกว่า 90% ล้มเหลวในการส่งต่อไปยังรุ่นที่สาม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและอุตสาหกรรมล้วนส่งผลให้ธุรกิจครอบครัวต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัว

ในทางกลับกัน ท่ามกลางความท้าทาย ประเทศญี่ปุ่นกลับมีธุรกิจครอบครัวที่ยืนหยัดยาวนานกว่า 200 ปี มากกว่า 3,000 แห่ง 

ที่ลิบ คอนซัลติ้ง เราให้บริการที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานที่มั่นคง เพื่อเตรียมรับมือกับอุปสรรคทั้งที่คาดการณ์ไว้และไม่คาดคิด ไปจนถึงการการผลักดันกลยุทธ์เพื่อรักษาและต่อยอดความความสำเร็จสู่อนาคต

บริการ

กลยุทธ์

ทีมของเรามีประสบการณ์ในการช่วยให้ธุรกิจครอบครัวเติบโต เพราะเราเข้าใจและรู้ถึงความสำคัญของแผนกลยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจเติบโตไปข้างหน้า

ที่ลิบ คอนซัลติ้ง เรามอบกลยุทธ์การเติบโตที่ช่วยรักษาธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง และช่วยวางแผนอย่างเหมาะสมเพื่อการเติบโตของธุรกิจในรุ่นถัดไป

กลยุทธ์ของเราครอบคลุมหลายด้าน เช่น กลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์ธุรกิจภายในประเทศ การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ และอื่นๆ ที่ช่วยมุ่งเน้นการรักษาความรุ่งเรืองของบริษัท

การพัฒนาองค์กร

การสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการอยู่รอดและยั่งยืนภายในองค์กรมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการก้าวไปข้างหน้าและส่งต่อไปสู่รุ่นถัดไป

ที่ลิบ คอนซัลติ้ง เราให้บริการที่ปรึกษาเพื่อเสริมสร้างและรวมองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว

โครงการของเราครอบคลุมตั้งแต่การสร้างพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (MVV) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่องค์กรกำลังเผชิญ และส่งเสริมการรับรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีการปฏิบัติตามอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงระบบการประเมิน แผนการสืบทอด และการปรับโครงสร้างองค์กร

การควบรวมกิจการ (M&A)

ธุรกิจครอบครัวอาจต้องการการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพื่ออยู่รอดหรือกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้ต้องการความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้ทุกอย่างมีความเหมาะสม

ที่ลิบ คอนซัลติ้ง เรามอบข้อมูลทางธุรกิจแบบเจาะลึก ด้วยมุมมองการจัดการหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ บริการของเรารวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลในการดำเนินการ และการปรับองค์กรหลังจากการควบรวม (PMI) เพื่อทำให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น

กรณีศึกษา

บริษัทนี้เป็นธุรกิจครอบครัวที่มีกิจการในการพัฒนาและผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มากกว่า 100 ปี…

บัณฑิต MBA และทายาทรุ่นที่สองของธุรกิจครอบครัวพบกับการต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลง…

Kai Corporation เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตมีด ธุรกิจครอบครัวนี้ครอบคลุมทั้ง…