CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

อสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นับได้ว่าเป็นธุรกิจหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ปัจจุบันนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นสืบเนื่องมาจากปัญหาอุปทานล้นตลาด ขณะที่ความต้องการผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลให้เกิดสภาวะสงครามราคาที่ดุเดือดมากยิ่งขึ้น

ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นและมีตัวแปรที่เพิ่มมากขึ้น นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำเป็นจะต้องรู้เท่าทันสถานการณ์ธุรกิจและเข้าถึงนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอ

ที่ลิบ คอนซัลติ้ง เรามีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านโครงการที่หลากหลาย จึงทำให้เราสามารถนำประสบการณ์เหล่านั้นมาพัฒนาองค์กรของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะสนับสนุนในทุกๆ ขั้นตอนและพาลูกค้าไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ

บริการ

กลยุทธ์ด้านการจัดการ

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การปรับแผนและกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ที่ลิบ คอนซัลติ้ง เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าของเราในการสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรด้วยแผนงานที่ตรงโจทย์ สอดคล้องกับสภาวะตลาด และเหมาะสมกับบริบทของแต่ละบริษัท 

เราจะนำเสนอโซลูชั่นที่หลากหลายจากการวิเคราะห์ความเหมาะสมเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการปรับองค์กรเข้าสู่ระบบดิจิทัล การสร้างธุรกิจใหม่ การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ การนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ (IPO) การควบรวมกิจการ (M&A) เป็นต้น โดยเราจะผลักดันให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ลูกค้าคาดหวังไว้

การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

จากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในตลาด เช่น ความต้องการอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่แน่นอน การแข่งขันจากคู่แข่งที่สูงขิ้น พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทำให้จำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรและทรัพยากรบุคคลอยู่ตลอดเวลา

ที่ลิบ คอนซัลติ้ง เรานำเสนอโซลูชั่นด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร เช่น การว่าจ้างบุคคลากร การฝึกอบรม การประเมิน และการฟื้นฟูองค์กรที่ออกแบบเฉพาะเจาะจงตามแต่ละบริษัทและรูปแบบธุรกิจ

เรามุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์ธุรกิจเฉพาะตัวในแต่ละอุตสาหกรรม โดยเริ่มจากการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับขั้นตอนการบริหารจริง ช่วยให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและการเติบโตของทรัพยากรบุคคล

การตลาดและการขาย

การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ากลยุทธ์การขายแบบเดิมอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดอีกต่อไป การนำเสนอข้อมูลเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะปิดการขายได้

พนักงานที่ขายอสังหาริมทรัพย์จำเป็นจะต้องใช้หลักจิตวิทยา 7 ข้อเพื่อช่วยให้ปิดการขายได้สำเร็จ ซึ่งหลักการเหล่านี้เป็นการผสมผสานหลักจิตวิทยาการขายเข้ากับการใช้ข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์ให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนซึ่งวิธีนี้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้บรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

กรณีศึกษา

ที่มา / วัตถุประสงค์ บริษัทกำลังพัฒนาบริการให้เช่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง…

ที่มา / วัตถุประสงค์ สืบเนื่องมาจาการคาดการณ์ถึงอุปสรรคในการขยายตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่น…

ที่มา / วัตถุประสงค์ ลูกค้าเป็นหนึ่งในบริษัท Top 10 ด้านอสังหาริมทรัพย์ในไทย ที่พัฒนาโครงการ…

ที่มา / วัตถุประสงค์ โดยลูกค้าเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สัญชาติไทยที่เน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบ…