CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

การเกษตรและอาหาร

ธุรกิจเกษตร

ธุรกิจเกษตร หรือ ธุรกิจการเกษตรนั้น เป็นภาคการผลิตที่มีโอกาสส่งผลต่อการเติบโตต่อเศรษฐกิจของไทยมากที่สุดในปี 2563 อีกทั้งธุรกิจการเกษตรยังเป็นภาคการผลิตที่เก่าแก่ที่สุดของไทย โดยใช้แรงงานเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของแรงงานในประเทศ

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของธุรกิจเกษตรนั้นมีการชะลอตัวลง โดยสามารถเห็นได้จากสัดส่วนของของภาคธุรกิจการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือ จีดีพี ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือเพียงร้อยละ 8 ถึง 10 เท่านั้น

ปัญหาหลักที่ภาคธุรกิจเกษตรกำลังเผชิญอย่างเห็นได้ชัดได้แก่

  • กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพต่ำ
  • ค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มสูงขึ้น
  • ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์พื้นฐาน อาทิ วัตถุดิบทางการเกษตร หรือ อาหารแปรรูป

เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน เราจำเป็นที่จะต้องยกระดับความแข็งแกร่งในธุรกิจเกษตรและอาหาร ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  • ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต อาทิ นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ
  • การเพิ่มมูลค้าให้สินค้า อาทิ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่
  • เข้าสู่ตลาดที่มีมูลค่าสูง เช่น คอลลาเจน และวัตถุดิบด้านเภสัชกรรม โดยการร่วมมือกับผู้ผลิตรายอื่นทั้งในและต่างประเทศ

ด้วยความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจในตลาดโลก ลิบ คอนซัลติ้ง สามารถส่งเสริมคุณในแง่ของกลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่นการพัฒณากระบวนการผลิต หรือการสร้างธุรกิจใหม่ภายใต้มาตรฐานระดับโลก

ทำอย่างไรจึงจะเติบโตอย่างยั่งยืน?

การบริหารจัดการด้วยการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ

“Lean by cost controlling”

การที่จะดำเนินธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจซบเซา และขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตไปได้นั้น บริษัทจำเป็นที่จะต้องควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายของตนเอง เพื่อ

รักษากำไรและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ลิบ คอนซัลติ้ง มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน และวางแผนการลดต้นทุน โดยปราศจากผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท เราสามารถตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก และสร้างโครงสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้ธุรกิจของคุณสร้างกำไรและเติบโตอย่างยั่งยืน

การขยายตลาดผ่านกลยุทธ์การขายและกลยุทธ์การตลาด

ในการที่จะสร้างรายได้ภายใต้ตลาดที่มีการแข่งขันสูงนั้น ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดจำเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์ที่ใหม่และเท่าทันต่อนิสัยของผู้บริโภคและกลยุทธ์ของคู่แข่ง

ลิบ คอนซัลติ้ง มีความชำนาญทั้งในการตลาดและการขายของธุรกิจ ทั้งรูปแบบ B2B หรือ B2C โดยสามารถยืนยันได้จากประวติการดำเนินงาน (คลิ๊ก เพื่อดูประวัติการดำเนินงาน) ที่ลิบ คอนซัลติ้ง เราไม่เพียงเสนอกลยุธ์และแผนงาน แต่เรายังใช้ความชำนาญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของเราเพื่อรับประกันผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

สร้างความยั่งยืนด้วยกลยุทธ์การสร้างธุรกิจใหม่

ภาวะสังคมสูงอายุและการชะลอตัวในการเติบโตของประชากรส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของธุรกิจ มากไปกว่านั้นการเข้าตลาดของบริษัทอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศทำให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น

ดังนั้น กลยุทธ์การสร้างธุรกิจใหม่จึงเป็นส่วนสำคัญสำหรับตลาดที่กำลังอยู่ในช่วงขาลง ที่ลิบ คอนซัลติ้ง เราวิเคราะห์ฉากทัศน์อนาคตของอุตสาหกรรมของคุณ และยกระดับให้ธุรกิจของคุณเทียบเท่ามาตรฐานสากล ด้วยความชำนาญในอุตสาหากรรมที่หลากหลายรวมไปถึงการเข้าถึงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนานาชาติ มากไปกว่านั้นเราสามารถนำคอนเซปต์จากความสำเร็จในอดีตมาเสนอเป็นทางเลือกให้ธุรกิจของคุณได้อีกด้วย

กรณีศึกษา

ประวัติ/วัตถุประสงค์ บริษัทเข้าสู่ตลาดไทยเมื่อปี 2011 และลูกค้าส่วนใหญ่ที่มีเป็นบริษัทอาหารญี่ปุ่น…

บริษัทเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศไทยแต่ประสบปัญหารายได้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา…