CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

การลดต้นทุน

กลยุทธ์ที่ 2 : การลดค่าใช้จ่าย

การทำกำไรสูงสุดและลดการสูญเสียด้วยเทคนิคการลดค่าใช้จ่ายที่มุ่งเน้นไปที่การจัดการค่าใช้จ่ายที่มีผลกระทบสำคัญ ซึ่งวิธีการนี้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลสำเร็จทางการเงิน

    • ที่ลิบ คอนซัลติ้ง เราไม่เพียงแต่เสนอแนวทางในการปรับปรุงแต่ยังช่วยคุณในการนำเสนอกลยุทธ์การลดค่าใช้จ่ายที่ปฏิบัติการได้จริงดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่คาดหวัง

สาเหตุที่บริษัทไม่สามารถปลดล็อกศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่

หากบริษัทของคุณกำลังพบเจอหนึ่งในปัญหาดังต่อไป นี่อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าบริษัทของคุณอาจจะกำลังมองข้ามโอกาสที่ดีในการบริหารและจัดการการการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. มีรายการใช้จ่ายสินค้าชนิดเดิมๆ กับซัพพลายเออร์รายเดิมมาตลอดอย่างยาวนาน โดยที่ไม่ได้เปรียบเทียบราคากับตลาดว่าราคาปัจจุบันมีความเหมาะสมจริงๆ หรือไม่?
  2. มีอำนาจในการต่อรองราคาที่ด้อยกว่า เช่น เวลาที่ต่อรองราคากับซัพพลายเออร์มักจะได้ส่วนลดไม่เกิน 5%หรือไม่ได้เลย ซึ่งเหตุผลที่ตอบกลับจากซัพพลายเออร์ฟังดูคลุมเครือและไม่สมเหตุสมผล
  3. การลดต้นทุนชั่วคราว : สามารถลดต้นทุนได้แต่ผลลัพธ์นั้นไม่ยั่งยืนในระยะยาวจึงเกิดปรากฏการณ์การสะท้อนกลับที่ทำให้ต้นทุนกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง
  4. ไม่มีเวลาในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพราะมีงานที่ต้องทำประจำอยู่แล้วจึงต้องใช้เวลานอกเหนือกจากงานประจำมาดำเนินโครงการปรับปรุงพัฒนา
  5. การจัดการโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่เกิดความล่าช้า ปัญหาไม่ถูกแก้ไขอย่างเหมาะสม และไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้

ความสามารถ

ความสามารถที่ 1: การลดต้นทุนการจัดซื้อทางอ้อม (Indirect procurement cost reduction)

ที่ลิบ คอนซัลติ้ง เรามุ่งเน้นการลดต้นทุนไปที่การลดค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการทุกอย่าง ยกเว้นค่าจ้างพนักงานที่ยังต้องจ่ายไปโดยไม่จำเป็นหรือแพงเกินกว่าที่ควรต้องจ่าย ซึ่งเราเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อด้านการเงินของบริษัทในเชิงบวก

ความสามารถที่ 2: การจัดการด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ (Logistics optimization)

ที่ลิบ คอนซัลติ้ง เราโดดเด่นในด้านการจัดการโลจิสติกอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่การวางแผนเส้นทางที่สามารถคำนวณได้อย่างชำนาญและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับโซ่อุปทาน

ความสามารถที่ 3: การจัดการการใช้พลังงาน (Energy consumption management)
ความสามารถที่ 4: การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม(Telecommunication cost reduction)
ความสามารถที่ 5: การลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา(Maintenance cost reduction)

กรณีศึกษา

กรณีศึกษา : วัสดุสิ้นเปลืองเป็นหนึ่งในต้นทุนที่หลายองค์กรอาจมองข้าม

อุตสาหกรรม:

อุตสาหกรรมอาหาร

ปัญหา:

บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายจากทั้งสถานการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ควบคุมต้นทุนได้ยากประกอบกับการเข้ามาของคู่แข่งจากต่างประเทศจึงส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้ช้ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นการลดต้นทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่บริษัทจะยังคงมีกำไรและในขณะเดียวกันก็ยังสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ :

สามารถลดค่าใช้จ่ายในกลุ่มเป้าหมายที่มีผลกระทบสูงได้มากถึง 30% หรือสามารถประหยัดเงินเป็นจำนวน 4.2 ล้านบาท ในเวลาแค่ 3 เดือน หลังจากที่ลิบ คอนซัลติ้งได้เข้ามาช่วย

ตัวอย่างที่ 1 : บริษัททำธุรกิจด้านอาหารแปรรูปขนาดใหญ่

บริษัทเติบโตช้ากว่าเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากมีต้นทุนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่ง บริษัทจึงต้องดำเนินการลดต้นทุนอย่างเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้ ลิบ คอนซัลติ้ง จึงเข้ามาช่วยหาแนวทางใหม่ๆในการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ลิบ คอนซัลติ้ง ได้ช่วยเหลือในโปรเจคมี 3 ขั้นตอนหลัก ได่แก่

  1. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริษัทเพื่อค้นหารายการที่มีผลกระทบสูงและมีศักยภาพในการประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในกรณีนี้ผลการวิเคราะห์บ่งชี้ว่าโอกาสที่สำคัญในการลดต้นทุนอย่างรวดเร็วนั้นอยู่ที่การลดต้นทุนของวัสดุสิ้นเปลือง
  2. ดำเนินการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทั้งแง่ปริมาณการใช้และราคาเพื่อจัดลำดับความสำคัญและระบุกลยุทธ์ในการลดค่าใช้ที่เหมาะสมของแต่ละรายการ 
  3. หัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการลดต้นทุนซึ่งครอบคลุมถึงการเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาต่อรองราคา เช่น การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของซัพพลายเออร์เพื่อประเมินความเหมาะสมของราคาปัจจุบัน

ตัวอย่างที่ 2 : ซัพพลายเออร์ปรับราคาสินค้า

ซัพพลายเออร์ที่ขายสินค้าประเภทถุงมือยางมีการปรับราคาที่สูงขึ้นมากในช่วงที่สถานการณ์ที่โควิท-19 แพร่ระบาดอย่างหนักแต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายราคาที่ขายก็ควรจะต้องมีการปรับลดลงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับราคายางที่ปรับตัวลดลง เป็นต้น

โดยผลจากการลดค่าใช้จ่ายของวัสดุสิ้นเปลือง ทางบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นในกลุ่มเป้าหมายที่มีผลกระทบสูงได้มากกว่า 30% หรือประหยัดได้เพิ่มถึง 4.2 ล้านบาทต่อปี ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 3 เดือน และนอกเหนือจากต้นทุนที่ลดได้แล้ว ลิบ คอนซัลติ้งยังได้เข้าไปช่วยออกแบบเครื่องมือที่จะสามารถตรวจสอบความผิดปกติของค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ค่าใช้จ่ายที่ลดไปแล้วนั้นกลับมาเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตได้อีก