CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

Podcast

TTC EP11 | UNIQLO จากร้านเสื้อผ้าเล็กๆ สู่บริษัทที่โตเร็วที่สุดในญี่ปุ่น The Time Capsule ดำเนินรายการโดย เบน ศรา จงบัญญัติเจริญ ผู้บริหารบริษัท LiB C …

อ่านเพิ่มเติม

TTC EP10 | ธุรกิจล้างรถที่โตในช่วงโควิด ด้วย Purpose-driven philosophy ที่ว่า “What can I do more?” The Time Capsule ดำเนินรายการโดย หยก นันทภัค ที่ปร …

อ่านเพิ่มเติม

TTC EP9 | จากเกือบล้มละลาย สู่ยอดขายโต 5 เท่า – เทคนิคในการ turn around ธุรกิจ The Time Capsule ดำเนินรายการโดย เบน ศรา จงบัญญัติเจริญ ผู้บริหารบริษัท …

อ่านเพิ่มเติม

TTC EP8 | ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เพิ่มยอดขายกว่า 20% ได้ โดยไม่ต้องลดราคาเเละไม่ต้องลงทุนเยอะ The Time Capsule ดำเนินรายการโดย หยก นันทภัค ที่ปรึกษา บริษั …

อ่านเพิ่มเติม

TTC EP7 | ร้านอาหารที่เพิ่มยอดขายได้ 20% ในช่วงโควิดเพราะถามว่า “ทำไมต้องมีเราในชีวิตลูกค้าด้วย” The Time Capsule ดำเนินรายการโดย เบน ศรา จงบัญญัติเจร …

อ่านเพิ่มเติม

TTC EP6 | วิธีบริหารความเสี่ยงให้พร้อมรับมือวิกฤติ – เรียนรู้จากโรงแรมที่กำไรในช่วงโควิด The Time Capsule ดำเนินรายการโดย เบน ศรา จงบัญญัติเจริญ ผู้บร …

อ่านเพิ่มเติม

TTC EP5 | วิธีการนิยามและปรับธุรกิจใหม่ ที่ทำให้โรงแรมกำไรช่วงโควิด The Time Capsule ดำเนินรายการโดย เบน ศรา จงบัญญัติเจริญ ผู้บริหารบริษัท LiB Consul …

อ่านเพิ่มเติม

TTC EP4 | Edtech ที่เป็น S-curve ใหม่ของบริษัทและช่วยให้เด็กญี่ปุ่นเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น The Time Capsule ดำเนินรายการโดย เบน ศรา จงบัญญัต …

อ่านเพิ่มเติม

TTC EP3 | ธุรกิจ 2 แสนล้านที่ทำเพื่อสังคมก่อนยอดขายและกำไร เค้าทำอะไร? The Time Capsule ดำเนินรายการโดย เบน ศรา จงบัญญัติเจริญ ผู้บริหารบริษัท LiB Con …

อ่านเพิ่มเติม

TTC EP2 | บทเรียนจากบริษัทที่เก่าเเก่ที่สุดในโลก – ความผิดพลาดที่เกือบปิดตำนาน 1,400 ปี The Time Capsule ดำเนินรายการโดย เบน ศรา จงบัญญัติเจริญ ผู้บริ …

อ่านเพิ่มเติม

TTC EP1 | บริษัทที่เก่าเเก่ที่สุดในโลกอยู่มานานกว่า 1,400 ปี ได้อย่างไร? The Time Capsule ดำเนินรายการโดย เบน ศรา จงบัญญัติเจริญ ผู้บริหารบริษัท LiB C …

อ่านเพิ่มเติม