CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

รูปแบบการให้คำปรึกษา

THE 5 Pillars

ความสำเร็จของบริษัทในปัจจุบันไม่ได้การันตีถึงอนาคตที่สดใสเสมอไป ในวงการที่ให้คำปรึกษา เรากำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อผลลัพธ์  “5 Pillars

การเติบโตและพัฒนาของบริษัทที่ยั่งยืนไม่สามารถบรรลุได้หาก .”Pillars” เหล่านี้ขาดหายไป ทางเราประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการให้คำปรึกษาของเรามีส่วนร่วมในการสร้าง “Pillars” ทั้ง 5 นี้พร้อมกับลูกค้าของเรา เรามีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งใน “บริษัทที่ทำให้โลกดีขึ้น” ในศตวรรษถัดไป.

“ความมุ่งมั่น” X “การปฏิบัติ”

ปัญหาทางการบริหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ภายในองค์กร ไม่ว่ากลยุทธ์จะถูกคิดค้นอย่างไรก็ตาม แต่ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ ถ้ามันไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม เราเชื่อว่า “การปฏิบัติที่หน้างานเป็นด่านแรกของการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ” นั่นจึงทำให้เราไม่หยุดเพียงแค่การออกแบบกลยุทธ์ที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการนำไปใช้ ผ่านการให้คำปรึกษาของเราแบบ “การทำให้กลยุทธ์เป็นจริง” ซึ่งให้การสนับสนุนตั้งแต่กลยุทธ์ถึงการนำไปปรับใช้อย่างต่อเนื่อง

ความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ

เรามีเครือข่ายและฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงมีเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติอีกด้วย