CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

กรณีศึกษา: สร้าง 10 โมเดลธุรกิจใหม่จากศูนย์ ด้วยระยะเวลาเพียง 4 เดือน

อุตสาหากรรม

ยานยนต์และการขนส่ง

ปัญหา

บริษัทกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะเรื่อง EV ที่กำลังแพร่หลายมากขึ้น จึงต้องการป้องกันความเสี่ยงของธุรกิจหลัก ด้วยการเริ่มธุรกิจใหม่ที่จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้กับบริษัทในอนาคต

ประเด็นสำคัญ

> การเวิร์คช็อปสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ
> การยืนยันแนวคิด (Proof of Concept (PoC)
> การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

ผลลัพธ์

  • สร้าง 10 แบบแผนธุรกิจที่ไม่ได้อยู่แค่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ยังขยายไปถึงอุตสาหกรรมพลังงาน
  • แบบแผนธุรกิจเหล่านี้ได้ผ่านการยืนยันด้วย Proof of concept (PoC) ได้รับการกระจายไปยังทีมพัฒนาเพื่อดำเนินการต่อ ส่งผลให้ทีมงานของบริษัทสามารถสร้างธุรกิจใหม่ได้ด้วยตัวเอง
  • ปรับวัฒนธรรมของทีมธุรกิจใหม่ ให้ชอบความท้าทายมากขึ้นจากเดิมที่ไม่ถนัดกับการทำงานในความไม่แน่นอน

ไม่ควรเป็นคน ควรเป็นวัฒนธรรมองค์กร

บริบท

บริษัทนี้เป็นบริษัทในเครือผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของไทย มีรายได้จากหลากหลายธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่การเข้ามาของ EV ทำให้บริษัทกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อรายได้หลัก ซึ่งก็คือ ยอดขายรถเครื่องยนต์สันดาป (ICE) ทำให้บริษัทต้องการป้องกันความเสี่ยงด้วยการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หนึ่งในธุรกิจที่ลงทุน กลายมาเป็นเสาหลักของรายได้หลักในอนาคต เพื่อชดเชยรายได้ที่อาจจะหายไปจากการเข้ามาของ EV และผู้เล่นรายใหม่

เมื่อบริษัทตระหนักได้ว่าจำเป็นที่จะต้องกระจายความเสี่ยงด้วยการเริ่มธุรกิจใหม่ บริษัทจึงต้องการที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ให้ไวที่สุด เพราะไม่อยากเสียโอกาสในตลาด หากรอให้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรียบร้อยก่อน จึงได้ติดต่อให้ลิบ คอนซัลติ้งเข้าไปช่วยโปรเจคสร้างธุรกิจใหม่โดยเริ่มจากศูนย์

สิ่งแรกที่ลิบ คอนซัลติ้งทำ คือ การหาโอกาสของธุรกิจทั้งจากทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างละเอียด รวมไปถึงในตลาดซึ่งในกรณีนี้ เราทำการศึกษาตลาด ถึง 4 อุตสาหกรรมด้วยกัน คือ ยานยนต์ ขนส่ง การเกษตร และก่อสร้าง ซึ่งทางลิบ คอนซัลติ้งได้ใช้เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและคลังความรู้ธุรกิจใหม่ๆจากที่ต่างประเทศ พร้อมกับหาจุดแข็ง ที่เป็นความสามารถหลักของบริษัทนี้ และบริษัทในเครือทั้งหมด จากนั้นได้รวมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายธุรกิจในปัจจุบันทั้งหมดในเครือ มาระดมสมอง สร้างไอเดียธุรกิจใหม่ขึ้นมามากกว่า 500 ไอเดีย ภายใน 2 วัน ซึ่งทีมงานและลิบ คอนซัลติ้งก็ได้คัดกรองและประเมินไอเดียเหล่านี้ จนกระทั่งเหลือไอเดียที่ดีที่สุด 10 ไอเดีย ที่นำมาสร้างเป็นแบบแผนธุรกิจเบื้องต้น และยืนยันด้วย Proof of Concept (PoC) กับ ผู้ใช้งาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในห่วงโซ่อุปทาน ออกมาเป็น 10 ธุรกิจที่พร้อมจะให้ทีมงานกระจายไปพัฒนาต่อแยกตามทีมย่อย ในระยะเวลาแค่ 4 เดือนเท่านั้น

สิ่งที่ยากที่สุดในการทำโปรเจคนี้ ไม่ใช่การสร้างไอเดียธุรกิจที่แปลกใหม่ แต่เป็นการปรับวัฒนธรรมของทีมงานในบริษัทที่ไม่เคยทำธุรกิจใหม่ๆมาก่อน ด้วยประวัติของบริษัทและความสำเร็จของทีมงานที่เป็นไปด้วยดีมาตลอด ทำให้บุคลากรภายในไม่ชอบในการรับความเสี่ยง และต้องการความมั่นใจในข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจในทุกๆขั้นตอน ซึ่งจะขัดกับธรรมชาติของการทำธุรกิจใหม่ ที่จะต้องอาศัยความรวดเร็ว และการตัดสินใจบนพื้นฐานของความไม่แน่นอน ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของการสร้างธุรกิจนี้ การสื่อสารกับทีมเป็นความท้าทายอย่างมากในโปรเจคนี้ ลิบ คอนซัลติ้งจึงได้สร้างความตระหนักถึงปัญหานี้ผ่าน การเวิร์คช็อปในการสร้างไอเดียใหม่ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ผู้บริหารและทีมงานได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสรุปข้อตกลงเป็นกฏเกณฑ์ในการตัดสินใจที่ชัดเจนและทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน ด้วยวิธีการนี้ บริษัทจะสามารถลดความล่าช้าจากการรอความแน่นอนของสถานการณ์ เพราะหากรอให้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจหมายความว่าสายเกินไปแล้วที่จะเข้าไปในธุรกิจนั้น ท้ายที่สุด เราได้สร้าง 10 แบบแผนธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ภายในระยะเวลาเพียง 4 เดือนเท่านั้น