CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

TTC EP6 | วิธีบริหารความเสี่ยงให้พร้อมรับมือวิกฤติ – เรียนรู้จากโรงแรมที่กำไรในช่วงโควิด

The Time Capsule ดำเนินรายการโดย เบน ศรา จงบัญญัติเจริญ ผู้บริหารบริษัท LiB Consulting

โรงแรมที่บริหารความเสี่ยงจนสามารถกำไรในช่วงโควิดได้! เค้าทำอะไร?
ทำไมถึงมีภูมิคุ้มกันสูงกว่าโรงแรมอื่นๆ?

The Time Capsule Podcast พาท่านไปดูตัวอย่างของโรงเเรมในญี่ปุ่นที่มีการบริหารความเสี่ยง ทำให้สามารถรับมือกับโควิดได้ดีกว่าโรงแรมอื่น จนสุดท้ายสามารถสร้างกำไรได้ในปีที่แล้ว

บริษัทนี้มีแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงอย่างไร? มีการปรับธุรกิจอย่างไรบ้างเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤติ?