CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

TTC EP3 | ธุรกิจ 2 แสนล้านที่ทำเพื่อสังคมก่อนยอดขายและกำไร เค้าทำอะไร?

The Time Capsule ดำเนินรายการโดย เบน ศรา จงบัญญัติเจริญ ผู้บริหารบริษัท LiB Consulting

เปิด time capsule พาท่านไปดูตัวอย่างของบริษัท Eisai บริษัทที่นำแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นแก่นในการบริหารบริษัท แต่ในขณะเดียวกันก็ประสบความสำเร็จเพิ่มยอดขายได้กว่า 4 เท่าใน 30 ปีที่ผ่านมา สู่ธุรกิจยอดขายปีละเกือบๆ 2 แสนล้านบาท บริษัทนี้ทำอะไร?