CALL US TODAY

02-096-3496

Weekdays

09:30 ~ 18:00

Property Perfect

Fulfill your happiness with perfect living

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการหมู่บ้านจัดสรร และโครงการอาคารชุด กว่า 30 ปี ภายใต้แนวคิด Happy Living สร้างความสุขแก่ผู้อยู่อาศัย ในทุกรายละเอียดเพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุด

คุณไพรัตน์ เสนาจักร์

กรรมการบริหารบริษัท Property Perfect Co.,Ltd.

Consulting Project

โครงการ Sales Force Improvement Program โดยเน้นพัฒนาระบบฝ่ายขายในองค์กร โดยมีระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น 6 เดือน

กรรมการบริหารบริษัท Property Perfect Co.,Ltd.

ก่อนที่ทางบริษัทตัดสินใจเลือก LiB Consulting เข้ามาให้บริการ สถานการณ์ภายในบริษัทก่อนเริ่มโครงการเป็นอย่างไรบ้างคะ

ทางบริษัทต้องการเพิ่มยอดขาย เนื่องจากตลาดอสังหาในประเทศไทยตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ มีโครงการและบริษัทคู่แข่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากมาย เราจึงไม่สามารถแข่งได้ด้วยผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องพัฒนาการขายเพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ บริษัทเราได้ให้ความสำคัญกับฝ่ายขายซึ่งเป็นกำลังสำคัญของบริษัทเป็นอย่างมาก ซึ่งเราเองมีการจัดอบรมให้กับพนักงานขายอยู่โดยตลอดอยู่แล้วโดยบุคลากรจากทั้งภายในและภายนอก ทำให้มีแนวคิดการขายจากการอบรมต่างๆ แต่ยังไม่มีวิธีการขายอย่างเป็นระบบและแบบแผนเดียวกันและวิธีการขายก็ขึ้นอยู่กับวิธีของเซลล์แต่ละคนแตกต่างกันไป

หลังจากที่รู้จัก Lib Consulting เหตุใดคุณไพรัตน์ถึงไว้ใจและเลือกใช้บริการที่ปรึกษาของเราในการพัฒนาฝ่ายขายคะ

เนื่องจากทางบริษัท LiB Consulting เป็นบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งมีผลงานหลากหลายทางด้านการขายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและไทยหลายๆที่ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำและมีผลลัพธ์โปรเจคเป็นที่น่าพึงพอใจ ทางเราสนใจและเชื่อมั่นในแนวคิด วิธี และระบบการขาย จากญี่ปุ่นซึ่งมีความใส่ใจในรายละเอียด มีประสิทธิภาพ และมีความแตกต่าง และมองอีกว่าเป็นแนวคิดที่น่าจะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว เนื่องจากตลาดอสังหาในญี่ปุ่นเคยผ่านช่วงที่มีการแข่งขันสูงมาแล้ว เราจึงมั่นใจว่า LiB Consulting มีระบบ และโนวฮาวที่จะช่วยในช่วงที่ตลาดในไทยก็มีการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น

จากที่ LiB Consulting ได้เข้ามาสร้างระบบการขาย และให้ความรู้เซลล์ ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ

ทาง LiB Consulting ได้เข้ามาสร้างวิธีการขายที่เป็น Best Practice ที่เหมาะกับบริษัทจากการนำหลักจิตวิทยาผู้บริโภคมาใช้ ซึ่งทำให้เซลล์มีแบบแผนในการขายมากขึ้น และยังสามารถทำการขายอย่างเข้าใจถึงจิตใจของลูกค้ามากกว่าการขายโดยอธิบาย นอกจากหลักการขายแล้ว ยังมีการสร้างบทพูดเพื่อเป็นแบบแผนและให้เซลล์สามารถพัฒนาความสามารถจากการฝึกซ้อม โดยสร้างวัฒนธรรมการทำการฝึกซ้อมบทบาทสมมติ Roleplay ในองค์กร นอกจากการพัฒนาตัวเซลล์แล้ว LiB Consulting ยังเน้นการสร้างระบบการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าด้วย Simulation Training Sheet และการสอนจากผู้จัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถเพิ่มโอกาสในการปิดการขายมากขึ้นด้วยคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์

จากที่ทราบมาว่าในบริษัทมีการจัดอบรมพนักงานขายอยู่แล้ว ตรงนี้มีความแตกต่างอย่างไรกับแนวทางในการให้คำปรึกษาและการให้ความรู้เซลล์ของ LiB Consulting โดยเป็นโปรเจคระยะยาวคะ

โปรเจคที่ LiB Consulting ทำให้บริษัทเราเน้นการสร้างระบบ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในฝ่ายขาย มากกว่าการอบรมเพียงอย่างเดียว และในการอบรมแต่ละครั้งเว้นช่วงระยะเพื่อให้เซลล์ได้กลับไปทบทวนเนื้อหา ฝึกซ้อม และนำไปปฏิบัติจริงรวมถึงมีการคอยติดตาม ดูแลจากผู้จัดการทำให้เกิดการทำอย่างต่อเนื่อง  ในการทำเวิร์คชอปของ LiB Consulting เพื่อให้ความรู้กับเซลล์และผู้จัดการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมพูดคุย ออกความคิดเห็น และคิดวิเคราะห์ให้ตรงกับสถานการณ์ของโครงการตนเอง เพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงได้เลย และยังเปิดโอกาสให้ผู้จัดการได้รีวิวและให้คำแนะนำเซลล์ในการอบรมด้วย

ในช่วงที่ LiB Consulting เข้ามาให้คำปรึกษาและอบรมพนักงานขาย เกิดการเปลี่ยนแปลงในฝ่ายขายอย่างไรบ้างคะ

โดยภาพรวมของโครงการแนวราบทั้งหมดอัตราการปิดการขายเพิ่มขึ้นหลังจากเริ่มโปรเจค จากโครงการพัฒนาระบบและฝ่ายขายของ LiB Consulting ทำให้เกิดขั้นตอนการขายพื้นฐานที่เป็นแบบแผนสำหรับเซลล์โครงการแนวราบ รวมถึงระบบการสอนจากผู้จัดการทั้งในด้านการพัฒนาทักษะการขาย โดยการรีวิวให้คำแนะนำและระบบการสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA ในทีมขายจากการวิเคราะห์กิจกรรมการขายและฝึกซ้อมบทบาทสมมติ ส่วนการอบรมให้ความรู้ทั้งเซลล์และผู้จัดการทำให้เซลล์เกิดความเข้าใจในหลักจิตวิทยาการขายมากขึ้น และเน้นการทำไอซ์เบรค เพื่อการเปิดใจลูกค้าก่อนทำการขาย อีกทั้งฝ่ายขายยังมีหลักในการสอบถามข้อมูลและวิเคราะห์อุปสรรคในการซื้อของลูกค้าเพื่อติดตามลูกค้า