สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่อย่างไรให้ชนะในตลาดที่เปลี่ยนไป

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจจาก Covid-19 อีกทั้งบางอุตสาหกรรมถูก Disrupt ด้วย Technology ทำให้ธุรกิจเดิมแข่งขันได้ยากยิ่งขึ้นเนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นผู้ประกอบการหลายท่านจึงกำลังมองหาโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่เพื่อปรับตัวกับสภาพแวดล้อมตลาดที่เปลี่ยนไป

แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าธุรกิจใหม่ที่จะสร้างขึ้นมาจะ ประสบความสำเร็จ และสามารถแข่งขันได้ในโลกธุรกิจ ที่ท้าทายมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

LiB มี 3 หลักการที่ใช้ในการสร้างธุรกิจใหม่กับหลากหลายบริษัททั่วโลกมาแนะนำ ซี่งจะช่วยให้การสร้างธุรกิจใหม่ของคุณสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Future Scenario

ในอนาคตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน จะสร้างธุรกิจอย่างไรให้เหมาะสม

Mission Vision Value

ทำอย่างไรให้บุคลากรในองค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันองค์กรไปด้วยกัน

VRIO

จุดแข็งขององค์กรของคุณชนะคู่แข่งในตลาดหรือไม่

Success Cases

ทำไมเราทำคอนเทนต์ออกในสื่อออนไลน์ตั้งมากมายแต่คนไม่สนใจ
ในขณะที่บางบริษัทออกคอนเทนต์นิดเดียว
กลับได้ความสนใจมากมาย บริษัทเหล่านั้นทำได้อย่างไร?

Future Scenario

อย่างที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าการสร้างธุรกิจใหม่ต้องคำนึงถึงเทรนด์ในอนาคต แต่เนื่องจากอนาคตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน บางครั้งหากเราคาดการณ์อนาคตผิดพลาดจะส่งผลให้เงินลงทุนในการสร้างธุรกิจใหม่สูญเสียไปหรือไม่คุ้มค่าการลงทุน

 

ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องวางแผนรับมือกับอนาคตที่มีความเป็นไปได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้เรารับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอนได้ดีขึ้นคือ Future Scenario

การสร้าง Future Scenario คือการวิเคราะห์แนวโน้มความเป็นไปได้ของปัจจัยหลักที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมในด้านต่างๆผนวกกับการวิเคราะห์ Mega Trend ในอนาคตเพื่อสร้าง Scenario ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคตทั้งหมด

 

จากนั้นจะมีการหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อคัดกรอง Main Scenario ที่มีความเป็นไปได้สูงออกมา และสุดท้ายสรุปโอกาสและอุปสรรคที่มีร่วมกันในแต่ละ Main Scenario

 

ซึ่งผลของการสร้าง Future Scenario คือเราสามารถเตรียมพร้อมแผนธุรกิจใหม่ให้รับมือกับความเป็นไปได้ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งลดความเสี่ยงในการลงทุนธุรกิจใหม่

Mission Vision Value

ในการสร้างธุรกิจใหม่หลายบริษัทมักจะประสบปัญหาเช่น การประสานงานของแต่ละหน่วยงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรืออาจจะเกิดปัญหาในการดำเนินงานระหว่างธุรกิจเดิมกับธุรกิจใหม่

 

ซึ่งหนึ่งในสาเหตุของปัญหาดังกล่าวคือ องค์กรไม่มีการกำหนด Mission Vision Value ที่ชัดเจนหรือ Mission Vision Value ไม่ได้ถูกนำไปใช้ในองค์กร ส่งผลให้ภายในองค์กรไม่เห็นเป้าหมายร่วมกันว่าสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ทำไปเพื่ออะไรและขาดแรงผลักดันเพื่อให้องค์กรไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

ในการสร้าง Mission Vision Value ที่สามารถสร้าง buy in จาก stakeholder และทุกคนร่วมมือกันในการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์จำเป็นต้องคิดจาก 3 มุมมองต้องไปนี้

1.) Want คือสิ่งที่องค์กรและพนักงานอยากที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงร่วมกัน
2.) Can คือสิ่งที่องค์กรสามารถทำได้ดี
3.) Should คือสิ่งที่องค์กรควรจะทำเมื่อคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

 

ซึ่งบริษัทที่ LiB ช่วยสนับสนุนในการสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาทุกครั้งต้องมีการกำหนด Mission Vision Value ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวข้างต้นไม่ให้เกิดขึ้น อีกทั้งการมี Mission Vision Value ที่ชัดเจนทำให้การสร้างธุรกิจใหม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเร็วขึ้น เนื่องจากบุคลากรในองค์กรมีเป้าหมายเดียวกันและช่วยกันสร้างธุรกิจใหม่ให้สำเร็จ

VRIO

ในการสร้างธุรกิจใหม่ หนึ่งในหลักการที่หลายบริษัทนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อวางแผนธุรกิจใหม่คือ SWOT Analysis ซึ่งทำให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร แต่ในหลายๆครั้งเมื่อลงมือทำธุรกิจใหม่จริงๆกลับพบว่าไม่สามารถชนะในตลาดได้ด้วยจุดแข็งที่วิเคราะห์มา

 

สาเหตุหลักๆเกิดจากยังขาดมุมมองเกี่ยวกับคู่แข่งและลูกค้าในการวิเคราะห์ SWOT ซึ่ง VRIO Analysis เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเพิ่มมุมมองการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

VRIO Analysis เป็นการวิเคราะห์ทรัพยากรในองค์กรเช่น บุคลากร เครื่องจักร หรือ Know-How ว่าเพียงพอที่สามารถชนะคู่แข่งและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้หรือไม่ ซึ่งประกอบด้วย

 

V (Value) > เป็นการวิเคราะห์ว่าทรัพยากรขององค์กรนั้นมีมูลค่าในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันได้หรือไม่
R (Rareness) > เป็นการวิเคราะห์ว่าทรัพยากรขององค์กรนั้น เป็นสิ่งที่คู่แข่งอื่นๆมีหรือหาได้ง่ายหรือไม่
I (Imitability) > เป็นการวิเคราะห์ว่าทรัพยากรขององค์กรนั้น เป็นสิ่งที่คู่แข่งสามารถเลียนแบบได้ง่ายหรือไม่
O (Organization) > เป็นการวิเคราะห์ว่าทรัพยากรขององค์กรนั้น เป็นสิ่งที่สนับสนุนการทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด

 

ซึ่งทั้ง 4 มุมมองนี้จะทำให้องค์กรค้นพบทรัพยากรที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างแท้จริง

Contact us +66-2-104-9153

Weekdays 09:30-18:00

Looking for more cases?

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ถ้าอยากรู้ตัวอย่างเคสในธุรกิจของคุณ     

    Please select the reason of contact